2018-11-29

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

Dyrektor mgr inż. Damian Godziński
I Zastępca Dyrektora mgr Małgorzata Micińska-Wąsik
II Zastępca Dyrektora mgr Sonia Solarz-Taciak
p.o. Dyrektora Oddziału w Olecku mgr Robert Nowacki
Główna Księgowa mgr inż. Maria Getek

 

 

Kierownicy Działów i Sekcji:

 

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej (DTP) –
mgr inż. Agnieszka Sołtysiak
tel. (89) 526 44 39, w. 40

e-mail: b.skowronek@w-modr.pl

Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym (DE) –
mgr inż. Rafał Sobolewski
tel. (89) 535 76 84 w. 50

e-mail: r.sobolewski@w-modr.pl

Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich (DROW) -
mgr inż. Maria Suszko
tel. (89) 535 76 84 w. 35
e-mail: m.suszko@w-modr.pl

Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturstyki (SWGD) -

mgr inż. Marta Bieciuk
tel.
(89) 526 44 39, w. 49
e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl

p.o. Kierownika Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska (DRE) –
dr Elżbieta Kaczyńska
tel. (89) 535 76 84 w. 52
e-mail: m.golebiewski@w-modr.pl

Kierownik Działu Teleinformatyki (DT) –
mgr Marcin Cyrankowski
tel. (89) 535 76 84 w. 56

e-mail: m.cyrankowski@w-modr.pl

Kierownik Sekcji FADN (SF)
mgr inż. Małgorzata Gąska
tel. (89) 535 76 84 w. 43
e-mail: m.gaska@w-modr.pl

p.o. Kierownika Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw (DMDW) -

mgr inż. Aleksandra Misztuk
tel. (89) 535-76-84 w. 46
e-mail: a.bancerz@w-modr.pl


Kierownika Sekcji Wydawnictw i Informacji (SW) -
mgr Mirosław Fesnak
tel. (89) 535 76 84 w. 45
e-mail: m.fesnak@w-modr.pl


Kierownik Sekcji Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy (SOSZ) -
mgr inż. Aleksandra Misztuk
tel. (89) 535 76 84 w. 46
e-mail: a.bancerz@w-modr.pl


Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) –
mgr Joanna Szatkowska
tel. (89) 535 76 84 w. 41
e-mail: j.szatkowska@w-modr.pl


Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych (SZP) -
mgr inż. Ewa Polita
tel. (89) 535 76 84 w. 62
e-mail: e.polita@w-modr.pl


Kierownik Działu Księgowości (DK) –
mgr inż. Maria Getek
tel.
(89) 535 76 84 w. 58
e-mail: m.getek@w-modr.pl

Kierownik Działu Kadr i Organizacji Pracy (DKO)
 
mgr inż. Maryla Płatek
tel. (89) 535 76 84 w. 38
e-mail: m.platek@w-modr.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się